`

Zee News

Zee News
  • Subscribed: 20.4M subscribers

Zee News

Zee Media Corporation Ltd (ZMCL) เครือข่ายข่าวที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย สัมผัสชีวิตของชาวอินเดียกว่า 150 ล้านคนผ่านช่องข่าวระดับประเทศและระดับภูมิภาค Zee News ซึ่งเป็นช่องทางหลักของบริษัท มีแท็กไลน์ 'Soch Badlo Desh Badlo' ซึ่งเน้นที่ข่าวที่ไม่ยอมใครง่ายๆ และจริงจัง รายการของช่องได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศและระดับนานาชาติหลายรางวัล ช่องทางเฉพาะที่ดำเนินการโดย Zee Media Corporation Ltd ได้แก่ Zee News, Zee Business, Zee Punjab Haryana Himachal, Zee Kalinga, Zee Rajasthan, Zee Bihar และ Jharkhand, Zee 24 Gantalu, Zee Madhya Pradesh Chattisgarh, , Zee Salaam, Zee 24 Taas - the ช่องข่าวมราฐี 24 ชั่วโมงแรก 24 Ghanta ช่องข่าว 24 ชั่วโมงของ Bangla ดำเนินการโดย บริษัท ย่อยที่รู้จักกันในชื่อ Zee Akaash News Private Limited Zee Media Corporation Ltd ยังจัดหาเนื้อหาให้กับธุรกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงระหว่างประเทศของ Zee ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก


Vidoes