ภาพยนตร์พระเยซู: เรื่องราวของพระเยซู ติดตามการเดินทางอันน่าทึ่งของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยของเขาในฐานะลูกชายของช่างไม้ไปจนถึงชะตากรรมของเขาในฐานะบุตรของพระเจ้า