ฉลาดที่สุด "1,000 IQ Plays" ในประวัติศาสตร์กีฬา
ผู้เล่นที่ใช้สมองเพื่อหลอก!!!
โจชัว 1:9