กำกับการแสดงโดย : MJ Bassett
เขียนโดย : MJ Bassett
จาก : ตัวละครโดย Robert E. Howard

อำนวยการสร้างโดย:
Paul Berrow
Samuel Hadida
Kevan Van Thompson

นำแสดงโดย
James Purefoy
Max von Sydow
Rachel Hurd-Wood
Pete Postlethwaite