ความเคารพ , การเคารพกีฬา , ช่วงเวลา , ฟุตบอล , ฮีโร่ในชีวิตจริง , ช่วงเวลาที่สวยงาม , ช่วงเวลาที่อบอุ่นหัวใจ , ช่วงเวลาแห่งอารมณ์

🎶 https://youtu.be/dxengCFaTRw (Powfu - Death Bed)
🎶 https://youtu.be/dv3quK8x_w4 (Trevor Daniel) - ล้ม)
🎶 https://youtu.be/fe2s-7IYg-0 (ใกล้พระนิพพาน)