"Hosei Tsukitei" แผ่นแปะยางจากสูง 4m 🌈🌈 Gaki No Tsukai Batsu Game NO LAUGHING AMERICAN POLICE
Gaki, Gaki No Tsukai, Hitoshi Matsumoto, Masatoshi Hamada, Hosei Tsukitei, Shozo Endo, Naoki Tanaka, Hamada, Matsumoto, Hosei, Endo, Tanaka, Fujiwara, No Laughing Prison, Batsu Game, ครูผู้กระตือรือร้น, ไม่มีห้องทดลองวิทยาศาสตร์หัวเราะ
#GakiNoTsukaiBatsuGame
# กิโนะสึไคบัตสึ
# กากิโนะสึไกบัตสึ