ภาพยนตร์แอคชั่นยอดเยี่ยม 2021 | เจ็ดนักรบ | ภาษาอังกฤษ Great Adventure Movies Full Length
Best Action Movies 2021 | เจ็ดนักรบ | English Great Adventure Movies Full Length
Best Action Movies 2021 , Seven Warriors, English Great, Adventure Movies Full Length