สหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนคนขับรถบรรทุก ส่งผลให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานในวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค

Ros Atkins ของ BBC พิจารณาปัญหาการขาดแคลนพนักงาน HGV และดูว่า Brexit จะต้องถูกตำหนิหรือไม่

ตามที่เขากล่าวไว้: "Brexit ไม่ใช่สาเหตุหลักของการลดลงของจำนวนเริ่มต้น แต่ Brexit มีความซับซ้อนในการที่สหราชอาณาจักรจัดการกับความตกใจนี้"

Please Subscribe ได้ที่นี่ http://bit.ly/1rbfUog #BBCNews

Please Subscribe HERE http://bit.ly/1rbfUog

#BBCNews