บทที่ 12
คุณสมบัติของรูปภาพของ GLOBOMEDIA และ ANTENA3TV