เรื่องจริงเกี่ยวกับเชลยศึกฝ่ายพันธมิตรสี่คนที่อดทนต่อการปฏิบัติที่โหดร้ายจากผู้จับกุมชาวญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ถูกบังคับให้สร้างทางรถไฟผ่านป่าพม่า ในที่สุดพวกเขาก็พบอิสรภาพที่แท้จริงด้วยการให้อภัยศัตรู สร้างจากเรื่องจริงของเออร์เนสต์ กอร์ดอน

#freemovies
#fullmovies
#action