เรื่องของ เนลลี่ (วัน ทรี ฮิลล์)
เพลง: พันปี (ปกเปียโนเชลโล) - พวกเปียโน