เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตในญี่ปุ่นได้ที่ NHK WORLD-JAPAN!
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/on...
มีเนื้อหาคุณภาพอีกมากมายที่ NHK WORLD-JAPAN!
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/on...

บ้านแบบดั้งเดิมในหมู่บ้านนีงาตะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยความพยายามของสถาปนิกชาวเยอรมันและภรรยาของเขา