ขอบคุณที่รับชม: The Last Orphan: A Roblox Movie *หนังเต็ม*

ซื้อสินค้า!
👉https://shaneplays.shop/ สินค้า

Roblox ใหม่: https://bit.ly/3kgLEtp

ใน Roblox Movie ใหม่นี้ เราจะเรียนรู้เรื่องราวของเด็กกำพร้าคนสุดท้าย! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชมภาพยนตร์ Roblox RP ตัวเต็มเพื่อค้นหาว่าจะเกิดอะไรขึ้น!

ช่องทางอื่นๆ ของฉัน:

@ShanePlays
@ShanePlays Roblox Movies
@BrittanyPlays RP
@BrittanyPlays
@Bahri Roblox

ติดตามฉัน 👇
Instagram: https://bit.ly/2GkrZFY
Twitter: https://bit.ly/2UKw1Bw

*Follow me on Roblox* 👇
กลุ่ม Roblox: https://bit.ly/2wHEnht
บัญชี Roblox - http://bit.ly/2il59CP สินค้า


Roblox ใหม่: https://bit.ly/3kgLEtp