ผู้ฟื้นฟูที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร (นักล่ากู้ภัย) ตอนที่ 14